ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Поверителността е важна.
Добре знаем, че опазването на личните данни се превърна в основно предизвикателство и нашето искрено желание е Вие да сте доволни от общуването с нас, както и е важно да знаете, че ценим високо Вашите лични данни и, че полагаме всички усилия за тяхното опазване.
Настоящият документ ще Ви запознае с начините, по които обработваме личните Ви данни, целите на тази обработка и ползите за Вас. Ще Ви информираме за Вашите права и за начините, по които можете да се свържете с нас.

Актуализации на Политиката за поверителност на данните
Успоредно с развитието на бизнеса и технологиите може да ни се наложи да въведем промени в настоящата Политика за поверителност. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате нейното съдържание, за да сте сигурни, че сте запознати с последните новости, въведени от нас, във връзка с използването на личните Ви данни.

Ако сте на възраст под 14 години, молим изчакайте още малко преди да потърсите връзка с нас или потърсете помощ от Ваш родител или настойник! Без тяхното съгласие ние не можем да събираме и използваме Вашите лични данни.

Какви данни събираме?

  •  Личните данни, които ни предоставяте при създаването на индивидуален профил, извършването на покупки, ползването на уеб сайтовете ни, свързването с нас, даването на отзиви, попълването на формуляри, изпращането на електронна поща, обаждането по телефона, споделянето на съдържание на сайтовете ни
  • Данните, които ние създаваме: информацията, която имаме от нашия онлайн магазин, автоматично събираната информация при Вашето влизане в някои от нашите уеб сайтове или приложения (например, IP адрес, идентификатор на устройството, браузърът, който ползвате или как взаимодействате със сайтовете ни преди или след като сте създали свой профил, ако евентуално имате тази опция).
    Повече информация относно тези технологии ще получите в нашата „Политика за „бисквитките” (Cookies)“.
  • Данни, събирани от други законни източници като: партньорите ни при организирането на промоции; различни публични източници; данни, получени при Вашето взаимодействие с реклами ни, както и личните Ви данни, които са част от профила Ви в дадената социална мрежа, и които Вие сте ни предоставили доброволно.

Защо обработваме личните Ви данни?
Обработваме Вашите лични данни, за да можем да общуваме с Вас, да изпълняваме Вашите поръчки, направени в онлайн магазина ни, да отговаряме на Вашите въпроси и да Ви предоставяме информация за нашите продукти.
Обработваме Вашите лични данни, за да изпълним задълженията си съгласно закона, за да можем да продаваме или прехвърляме дадена част от нашия бизнес, да управляваме нашите системи и финанси по-ефективно, както и да провеждаме разследвания и да упражняваме дадените ни законни права.
Ние свързваме Вашите лични данни, получени от различни източници, за да можем по-добре да опознаем Вашите нужди и да подобряваме и персонализираме нашите услуги и комуникация към Вас.

Кой има достъп до личните Ви данни и защо?
Ние сме ограничили разкриването на Вашите лични данни пред други лица, но сме задължени да ги разкрием в определени случаи и най-вече пред:

  • Съответните държавни и местни органи, когато това се изисква от закона или в изпълнение на законните ни бизнес интереси.
  • Трети лица, ангажирани от нас, за предоставянето на даден Вид услуги, като администрирането на уеб сайтове, приложения и извършването на други услуги за нас (например управлението на функционалност, създаването на програма или провеждането промоции), като предприемаме необходимите мерки, за да осигурим адекватно ниво на защита.

Предоставяме ли лични данни на други лица?
Може да ни се наложи да прехвърлим личните Ви данни извън страната, в която се намирате (включително в страни извън Европейското икономическо пространство), за целите, изложени в настоящата политика. При прехвърлянето на данните Ви в други страни, ние предприемаме всички необходими мерки за спазването на изискванията на приложимите закони.

Какви са Вашите права относно личните Ви данни?
При всяко предоставяне на лични данни ние ще Ви обясним причината, поради която те са ни необходими и начина, по който ще ги ползваме.
Вашите лични данни ще бъдат обработвани единствено за целите, посочени в нашата Политика за поверителност или за други цели, за които ще Ви уведомим преди началото на обработката.
В случай, че решите да не ни предоставите лични си данни, ние може да ограничим услугите, които сме в състояние да Ви предложим.
Например, ако откажете да предоставите името си или вашият имейл адрес, няма да можем да доставим поръчаните от Вас продукти.
Ако решите да споделите лични си данни с нас, Вие ще получите правото: (i) на достъп до информацията (т.е., да проверите данните, които имаме за Вас и да получите копие от тях), (ii) да поискате въвеждането на промени в тях, или (iii) да поискате те да бъдат унищожени /изтрити/. Това може да стане, като се свържете се с нас.